กิจกรรมทางการแพทย์

ยอดรวมคนไข้ทางการแพทย์ทุกประเภทถึงปัจจุบัน 28,934 คน

การรักษาตรวจโรคทั่วไป โรคตา โรคผิวหนัง และ โรคหู คอ จมูก การรักษาการแพทย์ทางเลือก นวดกดจุด การผ่าตัดพังผืดเทียม และฝังเข็ม

แพทย์ตรวจโรคทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง

อายุรแพทย์, แพทย์ผิวหนัง, จักษุแพทย์, แพทย์ หู คอ จมูก

ยา

ยาและเวชภัณฑ์

วัดความดัน, ชั่งน้ำหนัก

วัดความดันโลหิต, ชั่งและบันทึกน้ำหนักตัว

นวดกดจุดบำบัด

นวดกดจุดบำบัด โดย กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ฝังเข็ม

ฝังเข็ม โดย กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพถ่ายกิจกรรมครั้งล่าสุด

ติดตามดูภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆทั้งหมดได้จากเพจเฟสบุ๊กของมูลนิธิ

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE