กิจกรรมของเรา

เรามีการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ปีละ 4-6 ครั้ง โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ เพศ อายุ และไม่มีค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

การให้บริการทางทันตกรรม ดูเพิ่มเติม

การให้บริการทางการแพทย์ ดูเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ครั้งต่อไป

ต้องการบริจาคเงินสมทบเพื่อเป็นทุนในการออกหน่วยแพทย์ ช่วยกรุณาติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์นี้

27 เมษายน 2567
  จังหวัดระนอง

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิให้ความช่วยเหลือกับใครและอย่างไร

ผู้ที่ได้รับการบริการจากมูลนิธิ

การให้บริการทางการแพทย์และสังคมที่หลากหลายของมูลนิธิ

ผู้สนับสนุนของเรา

นอกจากอาสาสมัครของมูลนิธิแล้ว ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE