ติดต่อเรา

มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

51 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

02-2821668 | 062-3209979

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE