ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรา

เราจัดทำสิ่งของหลายอย่าง เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ้คเก็ต กระเป๋า เป้ นาฬิกา และอื่นๆ สำหรับสมาชิกของเราและมอบให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนเรา

กระเป๋าและเป้ รุ่นที่ 1 (2551)
กระเป๋าและเป้ รุ่นที่ 2 (2555)
กระเป๋าและเป้ รุ่นที่ 3 (2557)
เป้ รุ่นที่ 4 (2560)
เนื่องในโอกาสออกหน่วยแพทย์มาครบ 12 ปี
เสื้อแจ้คเก็ตของหน่วยแพทย์ แบบที่ 1
(2553)
เสื้อแจ้คเก็ตของหน่วยแพทย์ แบบที่ 2 (A) (2554)
เสื้อแจ้คเก็ตของหน่วยแพทย์ แบบที่ 2 (B) (2554)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 1 (2550)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 2 (2551)
เสื้อโปโลเชิ้ต ที่ผลิตขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อใช้ในงาน"ยิ้มสวย กลางสวน"
ที่สวนสาธารณะสันติชัยปราการ (2552)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 3 (2553)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 4 (2555)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 5 (2557)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 6 (2559)
เสื้อโปโลเชิ้ต แบบที่ 7 (2562)

ตัวเลขที่แขนเสื้อด้านขวา
เป็นตัวเลขที่แสดงถึง
จำนวนปีที่จัดกิจกรรม
ออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

เสื้อโปโลเชิ้ตของหน่วยทันตกรรมประดิษฐ์เคลื่อนที่ แบบที่ 1 (2555)
เสื้อโปโลเชิ้ตของหน่วยทันตกรรมประดิษฐ์เคลื่อนที่ แบบที่ 2 (2556)
เสื้อโปโลเชิ้ตของหน่วยทันตกรรมประดิษฐ์เคลื่อนที่ แบบที่ 3 (2559)
เสื้อวิ่งแขนสั้น แบบที่ 1 (2562)
เพื่อให้สมาชิกใช้ใส่เวลาวิ่งออกกำลังเพื่อสุขภาพ
เสื้อวิ่งแขนกุด แบบที่ 1 (2562)
เพื่อให้สมาชิกใช้ใส่เวลาวิ่งออกกำลังเพื่อสุขภาพ
แม่เหล็ก
เป็นของที่ระลึกแสดงความขอบคุณมอบให้แก่
อาสาสมัครในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม
พวงกุญแจ
เป็นของที่ระลึกแสดงความขอบคุณมอบให้แก่
อาสาสมัครในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม
เข็มกลัด
เป็นของที่ระลึกแสดงความขอบคุณมอบให้แก่
อาสาสมัครในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม
ป้ายคล้องคอ
สำหรับสมาชิกใส่เวลาปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเอกภาพ
นาฬิกา
เป็นของที่ระลึกแสดงความขอบคุณมอบให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE