ยอดรวมของผู้มารับการรักษาและบริการ

73,786

ยอดรวมคนไข้ที่เราได้ให้การรักษามาทั้งทางการแพทย์และทันตกรรม ตั้งแต่จัดกิจกรรมมาทั้งหมด 18 ปี

30,013

ทันตกรรมทั่วไป

37,993

แพทย์

5,780

จำนวนคนไข้ใส่ฟัน

ใส่ฟันปลอมบางส่วน: 3,477
ใส่ฟันปลอมทั้งปาก: 2,303

71

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 20 มกราคม 2567

จำนวนผู้ป่วย: 1,945

70

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดน่าน

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2566

จำนวนผู้ป่วย: 2,815

69

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสุโขทัย

วันที่: 19 สิงหาคม 2566

จำนวนผู้ป่วย: 1,739

68

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดมุกดาหาร

วันที่: 20 พฤษภาคม 2566

จำนวนผู้ป่วย: 874

67

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดจันทบุรี

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนผู้ป่วย: 1,605

66

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่: 26 พฤศจิกายน 2566

จำนวนผู้ป่วย: 775

65

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเพชรบุรี

วันที่: 20 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้ป่วย: 699

64

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุทัยธานี

วันที่: 7 พฤษภาคม 2565

จำนวนผู้ป่วย: 196

63

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่: 19 ธันวาคม 2563

จำนวนผู้ป่วย: 1,024

62

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้ป่วย: 92

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิจึงได้ให้การรักษาและบริการทางทันตกรรมเฉพาะใส่ฟันเทียมเท่านั้น

61

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่: 29 สิงหาคม 2563

จำนวนผู้ป่วย: 84

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิจึงได้ให้การรักษาและบริการทางทันตกรรมเฉพาะใส่ฟันเทียมเท่านั้น

60

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนผู้ป่วย: 1,909

59

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสกลนคร

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2562

จำนวนผู้ป่วย: 1,201

58

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดชัยภูมิ

วันที่: 10 ตุลาคม 2562

จำนวนผู้ป่วย: 1,508

57

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดพิษณุโลก

วันที่: 6 กรกฎาคม 2562

จำนวนผู้ป่วย: 1,506

56

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดตาก

วันที่: 16 มีนาคม 2562

จำนวนผู้ป่วย: 1,179

55

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่: 28 ตุลาคม 2561

จำนวนผู้ป่วย: 1,110

54

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสุรินทร์

วันที่: 29 กันยายน 2561

จำนวนผู้ป่วย: 661

53

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดจันทบุรี

วันที่: 16 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้ป่วย: 867

52

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่: 24 มีนาคม 2561

จำนวนผู้ป่วย: 931

51

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่: 26 พฤศจิกายน 2560

จำนวนผู้ป่วย: 657

50

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสระบุรี

วันที่: 19 สิงหาคม 2560

จำนวนผู้ป่วย: 577

49

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดระยอง

วันที่: 13 พฤษภาคม 2560

จำนวนผู้ป่วย: 1,098

48

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนผู้ป่วย: 907

47

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดแพร่

วันที่: 10 กันยายน 2559

จำนวนผู้ป่วย: 2,307

46

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดนครสวรรค์

วันที่: 11 มิถุนายน 2559

จำนวนผู้ป่วย: 1,301

45

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่: 12 มีนาคม 2559

จำนวนผู้ป่วย: 1,238

44

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเลย

วันที่: 19 ธันวาคม 2558

จำนวนผู้ป่วย: 881

พุทธมณฑล

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดนครปฐม

วันที่: 3 ธันวาคม 2558

จำนวนผู้ป่วย: 530

วัดธรรมมงคลฯ

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกรุงเทพฯ

วันที่: 20 กันยายน 2558

จำนวนผู้ป่วย: 466

43

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดมหาสารคาม

วันที่: 12 กันยายน 2558

จำนวนผู้ป่วย: 649

42

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่: 13 มิถุนายน 2558

จำนวนผู้ป่วย: 2,038

41

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่: 21 มีนาคม 2558​

จำนวนผู้ป่วย: 431

40

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 13 ธันวาคม 2557

จำนวนผู้ป่วย: 605

39

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่: 13 กันยายน 2557

จำนวนผู้ป่วย: 950

38

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่: 28 มิถุนายน 2557

จำนวนผู้ป่วย: 651

37

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่: 22 มีนาคม 2557

จำนวนผู้ป่วย: 526

36

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเลย

วันที่: 14 ธันวาคม 2556

จำนวนผู้ป่วย: 826

35

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดชลบุรี

วันที่: 24 สิงหาคม 2556

จำนวนผู้ป่วย: 1,324

34

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกระบี่

วันที่: 20 กรกฎาคม 2556

จำนวนผู้ป่วย: 745

33

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่: 30 มีนาคม 2556

จำนวนผู้ป่วย: 1,039

32

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดลำปาง

วันที่: 15 ธันวาคม 2555

จำนวนผู้ป่วย: 906

31

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดชุมพร

วันที่: 22 กันยายน 2555

จำนวนผู้ป่วย: 521

30

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่: 23 มิถุนายน 2555

จำนวนผู้ป่วย: 1,412

29

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่: 17 มีนาคม 2555

จำนวนผู้ป่วย: 775

28

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดแพร่

วันที่: 3 ธันวาคม พ.ศ.2554

จำนวนผู้ป่วย: 932

27

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสระบุรี

วันที่: 27 สิงหาคม พ.ศ.2554

จำนวนผู้ป่วย: 1,105

26

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 4 มิถุนายน พ.ศ.2554

จำนวนผู้ป่วย: 1,043

25

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่: 19 มีนาคม พ.ศ.2554

จำนวนผู้ป่วย: 1,125

24

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดลำพูน

วันที่: 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

จำนวนผู้ป่วย: 1,478

23

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดนครสวรรค์

วันที่: 25 กันยายน พ.ศ.2553

จำนวนผู้ป่วย: 897

22

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดชัยภูมิ

วันที่: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2553

จำนวนผู้ป่วย: 1,201

21

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุดรธานี

วันที่: 8 พฤษภาคม พ.ศ.2553

จำนวนผู้ป่วย: 1,158

20

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

จำนวนผู้ป่วย: 1,045

19

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

จำนวนผู้ป่วย: 1,176

18

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดเพชรบุรี

วันที่: 26 กันยายน พ.ศ.2552

จำนวนผู้ป่วย: 961

17

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่: 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552

จำนวนผู้ป่วย: 1,154

16

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดศรีสะเกษ​

วันที่: 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551

จำนวนผู้ป่วย: 1,086

15

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสระบุรี

วันที่: 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

จำนวนผู้ป่วย: 1,128

14

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

จำนวนผู้ป่วย: 1,428

13

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดราชบุรี

วันที่: 13 กันยายน พ.ศ.2551

จำนวนผู้ป่วย: 864

12

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดพิษณุโลก

วันที่: 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551

จำนวนผู้ป่วย: 1,217

11

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

จำนวนผู้ป่วย: 806

10

สถานที่จัดกิจกรรม: สปป.ลาว

วันที่: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2550

จำนวนผู้ป่วย: 1,803

9

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุทัยธานี

วันที่: 25 สิงหาคม พ.ศ.2550​

จำนวนผู้ป่วย: 706

8

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสระแก้ว

วันที่: 9 มิถุนายน พ.ศ.2550

จำนวนผู้ป่วย: 930

7

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่: 10 มีนาคม พ.ศ.2550

จำนวนผู้ป่วย: 862

6

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่: จังหวัดตาก

จำนวนผู้ป่วย: 725

5

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดพิจิตร

วันที่: 9 กันยายน พ.ศ.2549

จำนวนผู้ป่วย: 584

4

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดสุรินทร์

วันที่: 22 กรกฎาคม พ.ศ.2549

จำนวนผู้ป่วย: 617

3

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดจันทบุรี

วันที่: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2549

จำนวนผู้ป่วย: 538

2

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่: 25 มีนาคม พ.ศ.2549

จำนวนผู้ป่วย: 875

1

สถานที่จัดกิจกรรม: จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่: 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

จำนวนผู้ป่วย: 227

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE