แผนปฏิบัติงาน 2567

เป็นการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ เพศ อายุ และไม่มีค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

มกราคา 2567

วันที่:
20 มกราคม 2567

สถานที่:
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม:
ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่:
17 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่:
จังหวัดระนอง

กิจกรรม:
คัดกรองคน ไข้ – พิมพ์แบบฟัน

มีนาคม 2567

วันที่:
9 มีนาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดระนอง

กิจกรรม:
บันทึกการสบฟัน – เทียบสีฟัน

วันที่:
30 มีนาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดระนอง

กิจกรรม:
ลองเรียงฟัน

เมษายน 2567

วันที่:
27 เมษายน 2567

สถานที่:
จังหวัดระนอง

กิจกรรม:
ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ + ใส่ฟัน

พฤษภาคม 2567

วันที่:
25 พฤษภาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม:
คัดกรองคนไข้ – พิมพ์แบบฟัน

มิถุนายน 2567

วันที่:
15 มิถุนายน 2567

สถานที่:
จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม:
บันทึกการสบฟัน – เทียบสีฟัน

กรกฎาคม 2567

วันที่:
6 กรกฎาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม:
ลองเรียงฟัน

สิงหาคม 2567

วันที่:
3 สิงหาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม:
ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ + ใส่ฟัน

กันยายน 2567

วันที่:
14 กันยายน 2567

สถานที่:
จังหวัดปราจีน

กิจกรรม:
คัดกรองคนไข้ – พิมพ์แบบฟัน

ตุลาคม 2567

วันที่:
5 ตุลาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดปราจีน

กิจกรรม:
บันทึกการสบฟัน – เทียบสีฟัน

วันที่:
26 ตุลาคม 2567

สถานที่:
จังหวัดปราจีน

กิจกรรม:
ลองเรียงฟัน

พฤศจิกายน 2567

วันที่:
16 พฤศจิกายน 2567

สถานที่:
จังหวัดปราจีน

กิจกรรม:
ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ + ใส่ฟัน

ธันวาคม 2567

วันที่:

สถานที่:

กิจกรรม:

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ครั้งต่อไป

ต้องการบริจาคเงินสมทบเพื่อเป็นทุนในการออกหน่วยแพทย์ ช่วยกรุณาติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์นี้

27 เมษายน 2567

จังหวัดระนอง

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิ มพท.ให้ความช่วยเหลือกับใครและอย่างไร

ผู้ที่ได้รับการบริการจากมูลนิธิ

การให้บริการทางการแพทย์และสังคมที่หลากหลายของมูลนิธิ

ผู้สนับสนุนของเรา

นอกจากอาสาสมัครของมูลนิธิแล้ว ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE